กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา หลักสูตรปริญญาตรี PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา 1 โดย ท่าน ศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ  วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557              ห้อง PV 303 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์  เวลา 9.00-16.00 น.