กำหนดบรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท วิชา LA 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กฎหมายอาญาชั้นสูง LA 603 โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 ห้อง PV 307  ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ เวลา 9.00-16.00 น.