กำหนดการรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 15-16 ก.ย. 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดรับการประเมินหลักสูตร ดังนี้

1.ระดับปริญญาตรี  วันที่ 15 ก.ย. 2558

2.ระดับปริญญาโท  วันที่ 16 ก.ย. 2558


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ

************************************