กำหนดบรรยายพิเศษ วิชา กม.603 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดบรรยายพิเศษ วิชา กม.603 กฎหมายอาญาชั้นสูง ผู้สอน ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ห้องPV 307  ตึกผู้วินิจฉัย     คณะนิติศาสตร์