กำหนดปิดภาคเรียนเนื่องในเทศกาลคริส์ตมาสและปีใหม่ 19 ธ.ค.2558 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ กำหนดการปิดภาคเรียนเนื่องในเทศการคริส์ตมาสและปีใหม่

วันที่ 19 ธ.ค. 2558  ถึงวันที่  3  ม.ค. 2559

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ

****************************************