กำหนดการส่งเกรดระดับปริญญาโท และปริญญาตรี ภาค 2/2558 วันที่ 15-16 ธ.ค. 2558 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์กำหนดการพิจารณาผลสอบ ดังนี้

1.วันที่ 15 ธ.ค. 2558 พิจารณาผลสอบระดับปริญญาโท เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง PV.109

2. วันที่ 16 ธ.ค. 2558 พิจารณาผลสอบระดับปริญญาตรี เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง PV.109

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ..

**********************************************************************