กำหนดการประชุมพิจารณาข้อสอบหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท ภาคการศึกษา 2/2558 PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการประชุมพิจารณาข้อสอบหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท

คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาข้อสอบ ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาตรี วันที่ 19 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น.

2. หลักสูตรปริญญาโท วันที่ 20 เมษายน 2559  เวลา 13.30 น.

ห้อง PV.207

 

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

****************************************************