กำหนดการพิจารณาผลการสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2558 วันที่ 27 พ.ค. 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาผลสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

วันที่ 27 พ.ค. 2559  เวลา 9.30 - 12.00 น. ห้อง PV.109


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

************************************************************