กำหนดการพิจารณาข้อสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2558 วันที่ 29 มิถุนายน 2559. PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดจัดการพิจารณาข้อสอบโดยคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

วันที่  29 มิถุนายน 2559  เวลา 13.30 - 16.30 น.  ห้อง PV.109


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*****************************************************************