กำหนดการสอบเข้าสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์กำหนดการสอบเข้าสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคการศึกษา 2559 รอบ 3

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. อาคารผู้วินิจฉัย  คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ

1) สอบข้อเขียน

2) สอบสัมภาษณ์


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

********************************************************************