กำหนดการสอบเข้าสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดการสอบเข้ารอบสุดท้าย สำหรับหลักสูตรปริญญาโท

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ.อาคารผู้วินิจฉัย

1.สอบข้อเขียน

2.สอบสัมภาษณ์


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

******************************************************