กำหนดการพิจารณาผลสอบภาคเรียนที่ 3/2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้มีการพิจารณาผลสอบประจำภาคเรียนที่ 3/2558

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ห้อง PV.109


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

******************************************************