กำหนดการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สำหรับนักศึกษา 4 ชั้นปี 15 ก.พ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รอบอาคารผู้วินิจฉัย

วันที่ 15 ก.พ. 2560 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

********************************************************