กำหนดการประชุมคณะนิติศาสตร์ 29 มีนาคม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมคณะ วันที่ 29 มีนาคม 2560

เวลา 13.30 น. ณ.ห้องประชุมใหม่

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

***************************************************