กำหนดการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบคณะนิติศาสตร์ 21 มิถุนายน 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาตร์ ขอเชิญบุคคลากรทุกท่านพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.  ห้องประชุมใหม่ PV.107

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

****************************************************