กำหนดการพิจารณาข้อสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดการพิจารณาข้อสอบไล่ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ห้อง PV.107

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*******************************************************************