กำหนดการพิจารณาผลสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559 วันที่ 20 ก.ค. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดการพิจารณาผลสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2559

วันที่  20 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้อง PV. 107

ประกาศให้คณาจารย์เข้าร่วมการพิจารณาโดยพร้อมเพรียงกัน


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*****************************************************************