กำหนดการพบและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 ก.ค. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ กำหนดการพบและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 24 ก.ค. 2560  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ห้อง PV.107

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*************************************************************