ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 กำหนดการบรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน 435
12 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 311
13 กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา หลักสูตรปริญญาตรี 309
14 กำหนดการบรรยาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 326
15 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 280
16 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปี 2557 393
17 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 230
18 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 343
19 งานวันกีฬาสี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 347
20 ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 258

หน้า 2 จาก 20