ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 กำหนดบรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท วิชา LA 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 633
12 กำหนดการบรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน 459
13 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 319
14 กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา หลักสูตรปริญญาตรี 313
15 กำหนดการบรรยาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 333
16 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 284
17 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปี 2557 400
18 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 237
19 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 348
20 งานวันกีฬาสี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 351

หน้า 2 จาก 20