ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 กำหนดการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ 452
12 กำหนดการรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 15-16 ก.ย. 2558 480
13 กำหนดบรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท วิชา LA 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 824
14 กำหนดการบรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน 591
15 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 448
16 กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา หลักสูตรปริญญาตรี 441
17 กำหนดการบรรยาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 452
18 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 392
19 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปี 2557 539
20 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 356

หน้า 2 จาก 20