ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 กำหนดการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ 373
12 กำหนดการรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 15-16 ก.ย. 2558 402
13 กำหนดบรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท วิชา LA 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 759
14 กำหนดการบรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน 527
15 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 390
16 กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา หลักสูตรปริญญาตรี 365
17 กำหนดการบรรยาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 392
18 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 331
19 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปี 2557 463
20 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 291

หน้า 2 จาก 20