ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
11 กำหนดการรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท 15-16 ก.ย. 2558 336
12 กำหนดบรรยายพิเศษ หลักสูตรปริญญาโท วิชา LA 603 กฎหมายอาญาชั้นสูง 669
13 กำหนดการบรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน 473
14 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 328
15 กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กม.231 กฎหมายอาญา หลักสูตรปริญญาตรี 324
16 กำหนดการบรรยาย หลักสูตรปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชา la 605 กฎหมายมหาชนชั้นสูง 343
17 กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความอาญา 1 290
18 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปี 2557 414
19 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 249
20 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 สิงหาคม 2557 359

หน้า 2 จาก 20