ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 รักพ่อหลวง เชิญชวนร่วม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 287
102 ศิษย์เก่ารหัส 41 มอบพัดลมให้คณะนิติศาสตร์ 472
103 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์ 541
104 กิจกรรมบริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2555 364
105 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย" 452
106 ขอเชิญคณาจารย์ร่วมการเสวนา 292
107 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครนักศึกษา One Stop Service เพื่อรับเข้าปีการศึกษา 2555 385
108 ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าพิธีเกษียณอายุงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 355
109 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ให้ทุนการศึกษา 633
110 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 320

หน้า 11 จาก 20