ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 รักพ่อหลวง เชิญชวนร่วม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 293
102 ศิษย์เก่ารหัส 41 มอบพัดลมให้คณะนิติศาสตร์ 479
103 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์ 551
104 กิจกรรมบริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2555 372
105 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย" 460
106 ขอเชิญคณาจารย์ร่วมการเสวนา 300
107 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครนักศึกษา One Stop Service เพื่อรับเข้าปีการศึกษา 2555 392
108 ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าพิธีเกษียณอายุงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 362
109 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ให้ทุนการศึกษา 654
110 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 330

หน้า 11 จาก 20