ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
101 รักพ่อหลวง เชิญชวนร่วม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 322
102 ศิษย์เก่ารหัส 41 มอบพัดลมให้คณะนิติศาสตร์ 506
103 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์ 580
104 กิจกรรมบริการฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2555 398
105 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย" 484
106 ขอเชิญคณาจารย์ร่วมการเสวนา 329
107 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครนักศึกษา One Stop Service เพื่อรับเข้าปีการศึกษา 2555 417
108 ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าพิธีเกษียณอายุงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554 385
109 คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)ให้ทุนการศึกษา 691
110 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง วันหยุดเนื่องในวันพืชมงคล 355

หน้า 11 จาก 20