ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 370
122 เชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง "ใช้โปรแกรม R ดีกว่าใช้โปรแกรม SPSS" ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจั 437
123 เชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 330
124 เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 345
125 ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน Payap Homecoming 2011 375
126 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ2553-2555มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก 401
127 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 417
128 ประกาศนักศึกษาชั้นปี 4 "มุ่งสู่โลกกว้าง" 326
129 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดลายเสื้อ Quiksilver & Roxy Design Competition 445
130 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ 267

หน้า 13 จาก 20