ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิต 377
142 นส.ประภานันท์ รหัส5001130232 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา SA100 ด้วย 394
143 นาย ศิวรักษ์ สุทธิ รหัส 5101131287 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา AP 103 340
144 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปี 4ลงชื่อเข้าเรียน SEP 111 327
145 รับสมัครโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 334
146 กำหนดการนักศึกษาเข้าร่วม Assembly 2/54 347
147 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 326
148 ประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2554 !!!!!!!! 362
149 การสำเร็จการศึกษา หลัีกสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 391
150 test 317

หน้า 15 จาก 20