ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 411
152 คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 433
153 คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ 401
154 กำหนดการ Defend Grade 1/54 440
155 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เข้า ASSEMBLY ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 18.00 - 20.30 น. 450
156 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปีการศึกษา 2554 769
157 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 1060
158 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสสตร์ได้รับผลการประเมินในระดับ 2.70 จาก 3.00 918
159 การสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์นิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554 813
160 เรื่องการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 934

หน้า 16 จาก 20