ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
151 กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 395
152 คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 417
153 คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ 389
154 กำหนดการ Defend Grade 1/54 428
155 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 เข้า ASSEMBLY ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2554 เวลา 18.00 - 20.30 น. 440
156 พิธีไหว้ครูกฎหมายและประดับเข็มดุลพาห ประจำปีการศึกษา 2554 756
157 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 1048
158 สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสสตร์ได้รับผลการประเมินในระดับ 2.70 จาก 3.00 909
159 การสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์นิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554 803
160 เรื่องการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 921

หน้า 16 จาก 20