ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 กิจกรรม "มุ่งสู่โลกกว้าง" สำหรับนักศึกษาปี 4 792
162 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 715
163 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 813
164 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ:มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 762
165 รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 654
166 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 1009
167 ขอเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2554 685
168 การประชุมรวมนักศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา2553 475
169 ข่าวฝากจากคณะศิลปศาสตร์ "การให้บริการของศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง" 419
170 ขอร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 577

หน้า 17 จาก 20