ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 กิจกรรม "มุ่งสู่โลกกว้าง" สำหรับนักศึกษาปี 4 756
162 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 691
163 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 768
164 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ:มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 726
165 รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 625
166 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 982
167 ขอเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2554 656
168 การประชุมรวมนักศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา2553 450
169 ข่าวฝากจากคณะศิลปศาสตร์ "การให้บริการของศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง" 392
170 ขอร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 541

หน้า 17 จาก 20