ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 กิจกรรม "มุ่งสู่โลกกว้าง" สำหรับนักศึกษาปี 4 753
162 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 688
163 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 764
164 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ:มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 722
165 รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 620
166 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 977
167 ขอเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2554 651
168 การประชุมรวมนักศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา2553 448
169 ข่าวฝากจากคณะศิลปศาสตร์ "การให้บริการของศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง" 389
170 ขอร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 539

หน้า 17 จาก 20