ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
161 กิจกรรม "มุ่งสู่โลกกว้าง" สำหรับนักศึกษาปี 4 761
162 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 695
163 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ : มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 777
164 การบรรยายวิชาการเรื่อง "สถานบริการ:มาตราการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" 731
165 รับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 630
166 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 986
167 ขอเชิญชวนร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2554 662
168 การประชุมรวมนักศึกษา กยศ.และ กรอ. ประจำปีการศึกษา2553 454
169 ข่าวฝากจากคณะศิลปศาสตร์ "การให้บริการของศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง" 396
170 ขอร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 545

หน้า 17 จาก 20