ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
171 การจัดสอบวัดและประเมินผลวิทยานิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ 2/2553 548
172 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำโคมล้านนา โคมไฟและปล่อยโคมไฟ 85 ลูก" 651
173 ขอเชิญร่วมงาน Library Fair 2010 412
174 การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ปีการศึกษา 2553 531
175 ขอร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 350
176 ม.พายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 732
177 โครงการสัมมนาคณะกรรมการนักศึกษาศูนย์นิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ก.ย. 2553 569
178 ปฐมนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมายของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 16.30 น. 407
179 เชิญเข้าร่วมโครงการรวมพลังอธิษฐาน 462
180 ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนักกฎหมายช่วยสังคม 576

หน้า 18 จาก 20