ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2553 564
182 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย วันที่ 16 กันยายน 2553 533
183 รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาฯ ม.พายัพ ประจำปีการศึกษา2554 486
184 กำหนดการพิธีไหว้ครูและประดับเข็มดุลพาห ให้น.ศ.ทุกคนเริ่มลงทะเบียน 15.30 น. ชั้น 1 อาคารผู้วินิจฉัย 431
185 ให้นักศึกษาชั้นปี 1 ทุกคน ประชุมวันศุกร์ ที่ 20 ส.ค. 53 เวลา 16.30 น. ห้อง PV303 (ลงทะเบียน) 437
186 test sound 512
187 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธทยมศึกษาเนื่องในวันรพี วันพุธที่ 18 ส.ค. 2553 557
188 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย เรื่อง : การดำเนินคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมไทย 858
189 คณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิ BABSEA จะมาดูงานที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 2553 472
190 คณะศึกษาดูงานจาก มูลนิธิ BABSEA จะมาดูงานที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 25 404

หน้า 19 จาก 20