ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
191 เชิญชมการแข่งขันฟุตบอลวันรพี (ชิงชนะเลิศ) 633
192 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 865
193 จัดอบรมการค้นคว้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายให้นักศึกษา ป.โท 386
194 โครงการกฎหมายสู่โรงเรียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ค. 2553 575
195 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภายในคณะ วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 17.00 - 18.30 น. ห้อง PV 303 458
196 การแข่งขัน Moot court ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้อศาลจำลอง 509
197 นักศึกษาที่ได้รับทุนรพี ประจำปีการศึกษา 2553 850
198 ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ครั้งที่ 14 586

หน้า 20 จาก 20