ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
191 เชิญชมการแข่งขันฟุตบอลวันรพี (ชิงชนะเลิศ) 637
192 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 870
193 จัดอบรมการค้นคว้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎหมายให้นักศึกษา ป.โท 393
194 โครงการกฎหมายสู่โรงเรียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.ค. 2553 580
195 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภายในคณะ วันอังคารที่ 20 ก.ค. 2553 เวลา 17.00 - 18.30 น. ห้อง PV 303 462
196 การแข่งขัน Moot court ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2553 เวลา 16.30 น. ณ ห้อศาลจำลอง 514
197 นักศึกษาที่ได้รับทุนรพี ประจำปีการศึกษา 2553 854
198 ค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ครั้งที่ 14 589

หน้า 20 จาก 20