ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)รอบแรก 348
42 รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) 404
43 ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำปี 56 278
44 ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์ประจำเดือนกันยายน 2556 211
45 โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 281
46 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 250
47 บรรยายเพิ่มเติม วิชา LA221 ตอน 01 เอกเทศสัญญา 1 252
48 บรรยายเพิ่มเติม LA 215 (01) กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 225
49 บรรยายเพิ่มเติม LA 215 (02) กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 223
50 ประกาศเข้าร่วมโครงการ Assembly 1/56 สำหรับชั้นปี 1 - 2 211

หน้า 5 จาก 20