ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) 397
42 ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกปฎิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำปี 56 271
43 ขอเรียนเชิญประชุมคณาจารย์ประจำเดือนกันยายน 2556 204
44 โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 274
45 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 243
46 บรรยายเพิ่มเติม วิชา LA221 ตอน 01 เอกเทศสัญญา 1 242
47 บรรยายเพิ่มเติม LA 215 (01) กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 218
48 บรรยายเพิ่มเติม LA 215 (02) กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน 214
49 ประกาศเข้าร่วมโครงการ Assembly 1/56 สำหรับชั้นปี 1 - 2 202
50 รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนรพี ประจำปี 2556 441

หน้า 5 จาก 20