ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
71 ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานคืนสู่เหย้า 22 ปี คณะนิติศาสตร์ วันที่ 17 พ.ย. 2555 360
72 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 339
73 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานจับตาเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 345
74 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีทีี่ 4 เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่องการเงิน 357
75 กำหนดการประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาค 2/2555 330
76 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 551
77 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 425
78 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์คนแรกของคณะนิติศาสตร์ 590
79 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 26 กันยายน 2555 410
80 ประกาศผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 429

หน้า 8 จาก 20