ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักทุนการศึกษา 356
82 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 358
83 ประกาศคณะนิติศาสตร์ให้นักศึกษาเข้าร่วม Assembly 1/55 401
84 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 388
85 ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์พายัพ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 2555 355
86 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2555 488
87 กำหนดการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 403
88 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 รอบชิงชนะเลิศ 313
89 ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา 311
90 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ 342

หน้า 9 จาก 20