ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 507
82 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 484
83 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักทุนการศึกษา 451
84 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 455
85 ประกาศคณะนิติศาสตร์ให้นักศึกษาเข้าร่วม Assembly 1/55 474
86 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 476
87 ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์พายัพ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 2555 425
88 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2555 576
89 กำหนดการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 473
90 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 รอบชิงชนะเลิศ 388

หน้า 9 จาก 20