ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 351
82 ประกาศคณะนิติศาสตร์ให้นักศึกษาเข้าร่วม Assembly 1/55 393
83 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 381
84 ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์พายัพ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 2555 350
85 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2555 483
86 กำหนดการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 397
87 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 รอบชิงชนะเลิศ 308
88 ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา 308
89 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ 338
90 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 349

หน้า 9 จาก 20