ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 510
82 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 504
83 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักทุนการศึกษา 440
84 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 463
85 ประกาศคณะนิติศาสตร์ให้นักศึกษาเข้าร่วม Assembly 1/55 492
86 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 492
87 ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์พายัพ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 2555 444
88 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2555 587
89 กำหนดการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 504
90 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 รอบชิงชนะเลิศ 415

หน้า 9 จาก 20