ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
81 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักทุนการศึกษา 358
82 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 360
83 ประกาศคณะนิติศาสตร์ให้นักศึกษาเข้าร่วม Assembly 1/55 403
84 ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 393
85 ขอแสดงความยินดีกับนิติศาสตร์พายัพ ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 2555 358
86 โครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 2555 493
87 กำหนดการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี 406
88 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 รอบชิงชนะเลิศ 317
89 ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา 315
90 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ 344

หน้า 9 จาก 20