ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา 366
92 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ 401
93 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 407
94 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 819
95 ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 369
96 ขอเชิญเยี่ยมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 413
97 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน 333
98 ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ 353
99 กำหนดการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 330
100 โครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 396

หน้า 10 จาก 20