ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 360
92 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 771
93 ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 321
94 ขอเชิญเยี่ยมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 382
95 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน 284
96 ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ 315
97 กำหนดการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 287
98 โครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 352
99 รักพ่อหลวง เชิญชวนร่วม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 276
100 ศิษย์เก่ารหัส 41 มอบพัดลมให้คณะนิติศาสตร์ 463

หน้า 10 จาก 20