ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา 398
92 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ 437
93 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 444
94 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 863
95 ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 403
96 ขอเชิญเยี่ยมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 455
97 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน 370
98 ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ 391
99 กำหนดการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 361
100 โครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 435

หน้า 10 จาก 20