ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 ขอเชิญชมการแสดงละครเทอดพระเกียรติ 60 พรรษา 327
92 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สัมมนา "โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นอุทธรณ์ 362
93 กำหนดการแข่งขันฟุตบอลวันรพี 55 374
94 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 787
95 ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 335
96 ขอเชิญเยี่ยมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 390
97 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน 295
98 ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ 329
99 กำหนดการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 297
100 โครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 367

หน้า 10 จาก 20