ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 759
92 ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืม กยศ.ครั้งที่ 1 310
93 ขอเชิญเยี่ยมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ ครั้งที่ 16 371
94 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการเรียนการสอน 269
95 ประกาศแต่งตั้ง หัวหน้าศูนย์นิติศาสตร์ 303
96 กำหนดการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 273
97 โครงการรณรงค์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 341
98 รักพ่อหลวง เชิญชวนร่วม โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 266
99 ศิษย์เก่ารหัส 41 มอบพัดลมให้คณะนิติศาสตร์ 448
100 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยทางนิติศาสตร์ 516

หน้า 10 จาก 20