งานวิจัย

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ระบบและกลไกติดตามงานวิจัย 259
2 บทคัดย่อ (Abstract): ปัญหาในการจัดการทรัพย์สินของคนสัญชาติไทย ที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าว: ศึกษากรณีการซื้อที่ดิน update: 19/07/54 1014
3 บทคัดย่อ(Abstract) ชื่อเรื่อง บุคคลที่ตกอยู่ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 244ฯ 759
4 บทคัดย่อ(Abstract) ชื่อเรื่อง การนำหลักความรับผิดโดยเด็ดขาดมาใช้ในความผิดทางเพศสำหรับเด็ก 1722
5 บทคัดย่อ(Abstract) ชื่อเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นตาม พรบ.ฯ 2150
6 บทคัดย่อ(Abstract) ชื่อเรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบังคับจำนอง:ศึกษาเฉพาะกรณีคดีในเขตพื้นที่ ชม. 2085
7 บทคัดย่อ(Abstract) ชื่อเรื่อง บทบาทของอัยการในการกำหนดโทษคดีอาญา 1614