เอกสารประกอบการสอน
Up

LA152 (261) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

Picture_003 หนังสือประกอบการสอนวิชา กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

(กม.261 หรือ กม.152)
พิมพ์ครั้งที่ 2 (2553) สำนักพิมพ์วิญญูชน SmileSmile


 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายมหาชน:แนวประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 3 (กุมภาพันธ์ 2558 : 220 หน้า) SmileSmileLaughing

 


หนังสือกฎหมายมหาชน แนวประยุกต์ พิมพ์ครั้งที่ 4 (มีนาคม 2560) แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุดSmile

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หนังสือ ถาม-ตอบกฎหมายมหาชน พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ (๑๖๘หน้า)

ผศ.ดิเรก ควรสมาคม

เนื้อหาโดยย่อ Smile

"แนะนำการเรียนกฎหมาย   การท่องจำตัวบทกฎหมาย  การเขียนตอบข้อสอบวิชากฎหมาย

ตัวอย่างคำถาม - คำตอบ ในวิชากฎหมายมหาชน"ถาม-ตอบกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (208 หน้า)

พิมพ์ครั้งที่ 3 สำนักพิมพ์วิญญูชน (กพ.) 2558

เนื้อหาย่อ : แนวคำถาม-คำตอบ กฎหมาย กฎหมายมหาชน สิทธิ หลักการสำคัญในกฎหมายมหาชนได้แก่ หลักอำนาจอธิปไตย หลักนิติรัฐ หลักประชาธิปไตย หลักความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเป็นกลาง หลักบริการสาธารณะ รัฐ  รัฐธรรมนูญ และส่วนเพิ่มเติมใหม่คือ คำถาม-ตอบ : ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

แนะนำรูปแบบและวิธีการ เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย Smile

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ถาม-ตอบกฎหมายมหาชนและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (222 หน้า)

พิมพ์ครั้งที่ 4 สำนักพิมพ์วิญญูชน (ธค.) 2559

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA152 (635.24 kB)
จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download