เอกสารประกอบการสอน
Up

LA467 นิติปรัชญา

หนังสือ "นิติปรัชญา" พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์วิญญูชน ,พฤศจิกายน,2557 Smile

เนื้อหาย่อ  (208 หน้า)

1.เรื่องพื้นฐาน : ความรู้ วิชาและศาสตร์ , ปรัชญา ,นิติปรัชญา ,นิติศาสตร์

2.ปรัชญากฎหมาย : กฎหมายธรรมชาติ ,กฎหมายบ้านเมือง ,กฎหมายประวัติศาสตร์, นิติศาสตร์เชิงสังคม สังคมวิทยากฎหมาย ,ปรัชญากฎหมายไทย:นิติศาสตร์แนวพุทธ

3.ปัญหารากฐานทางนิติปรัชญา : ความยุติธรรม ,นิติรัฐ นิติธรรม ,การเคารพและแข็งขืนต่อกฎหมาย

4.แนวคำถามและแนวคำตอบ:วิชานิติปรัชญา SmileWink

อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบด้านล่างนี้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้Smile

 

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download