หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2564 (ทุนรพี)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2564 (ทุนรพี)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2564 (ทุนรพี) ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ทุน คือ นางสาวกชพร มาภิวงค์ และ นางสาวกิติยากร ภูสด โดยมี ผศ.ธนัญชัย ทิพยมณฑล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เป็นผู้พานักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว