หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา (นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ และนางสาวกชพร มาภิวงค์) เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา (นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ และนางสาวกชพร มาภิวงค์) เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา (นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ และนางสาวกชพร มาภิวงค์) เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ "The Roles of Lawyers in the Conflict Resolution in Thai Society" โดยมีอาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์/ผศ.ธนัญชัย ทิพยมณฑล เป็นผู้ควบคุม