หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2565

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2565

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.