หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดเชียงใหม่" ในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6

คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดเชียงใหม่" ในโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6

ด้วยกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และยุติธรรมพบประชาชน" ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัญมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญคณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.สุรชัย เดชพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "การขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในจังหวัดเชียงใหม่" ในมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 6 ในการนี้ ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย