หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้ความรู้ในหัวข้อ "รูปแบบการกระทำความผิดออนไลน์ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนให้ความรู้ในหัวข้อ "รูปแบบการกระทำความผิดออนไลน์ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา ให้ความรู้ในหัวข้อ "รูปแบบการกระทำความผิดออนไลน์ กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยมี ผศ.สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง (วิทยากรบรรยาย) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น.