หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมาย หัวข้อ "การซื้อขายออนไลน์กับรูปแบบการกระทำความผิดทางอาญา"

กิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมาย หัวข้อ "การซื้อขายออนไลน์กับรูปแบบการกระทำความผิดทางอาญา"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมาย หัวข้อ "การซื้อขายออนไลน์กับรูปแบบการกระทำความผิดทางอาญา" โดยมีวิทยากรบรรยายได้แก่ ผศ.สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ ผศ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท) ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง