หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้อง PC214 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ