หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

คณะนิติศาสตร์ พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานอธิบบดีผู้พิพากษาภาค 5 โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษาฯ ซึ่งมีจำนวน 2 ทุน คือ นายสิทธิกร แก้วมณี และ นางสาวมณฑิรา โมตาลี