หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       กิจกรรม “ไหว้ครูกฎหมาย ประดับเข็มดุลพาห” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม “ไหว้ครูกฎหมาย ประดับเข็มดุลพาห” ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้จัด กิจกรรม “ไหว้ครูกฎหมาย ประดับเข็มดุลพาห” ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีประดับเข็มดุลพาหและหัวเข็มขัดของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ กับนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก รศ.สุรชัย เดชพงษ์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาด้านการเรียนและกิจกรรมดีเด่น ณ ห้องประชุม ร้อยตำรวจโทแก้ว เนตตโยธิน วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา. 13.30-16.00 น.