หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการสัมมนา เรื่อง “สิทธิและกฎหมายก่อตั้งครอบครัวของบุคคลหลากหลายทางเพศ”

โครงการสัมมนา เรื่อง “สิทธิและกฎหมายก่อตั้งครอบครัวของบุคคลหลากหลายทางเพศ”

โดย ศ.ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-17.00 น. ณ PC420 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ