หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการ "รดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์" 2566

โครงการ "รดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์" 2566

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "รดน้ำดำหัวคณาจารย์คณะนิติศาสตร์" วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ อาคารเพ็นเทคอสต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัว เป็นกิจกรรมจัดทำเพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเเละสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวซึ่งเป็นประเพณีเก่าเเก่ของล้านนาที่ควรสืบสานต่อไป อีกทั้งยังได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ ร่วมไปถึงเป็นการเคารพครูบาอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้เเละเเนะนำเเนวทางในการใช้ชีวิตให้กับลูกศิษย์