หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       “พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ” ปีการศึกษา 2565

“พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ” ปีการศึกษา 2565

คณะนิติศาสตร์ ร่วมงาน “พิธีดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ” ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องแสดงดนตรี ดร.สายสุรีย์ จุติกุล อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว