หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       “นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2565”

“นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2565”

คณบดี และคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธี “นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2565” ในวัน ที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ ที่ได้เกษียณอายุงาน ประจำการศึกษา 2565 และ ผศ.กษมา เดชรักษา ที่ได้เกษียณอายุงานก่อนกำหนด ประจำปีการศึกษา 2565