หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้อง PC214 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ