หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี เข้าศึกษาดูการเรียนการสอน

นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี เข้าศึกษาดูการเรียนการสอน

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพายัพ ยินดีต้อนรับ น้อง ๆ ม.6 จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็น #โรงเรียนในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในการศึกษาดูงานการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ พร้อมร่วมรับชมการแสดงการว่าความในศาลจำลอง นำแสดงโดย ผศ.สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์นลินี สมถวิล หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และพี่ๆ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)