หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการ สร้างเสริม เติมพลัง มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

โครงการ สร้างเสริม เติมพลัง มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จัดโครงการ “สร้างเสริม เติมพลัง มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ” ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานหลองข้าว คาเฟ่ & รีสอร์ต ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ พร้อมทั้งวางแผนการจัดทำ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ จากการ "ตามฝัน" ผ่านการ "ปั้นคำ" จนถึงการจัดการชีวิตจน “ทำให้สำเร็จ” นอกจากนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 จนถึงรหัส 66 และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์อีกด้วย